Alle Akkorder i Grunnstiling

Her er en oversikt over alle 24 dur og moll akkorder i grunnstilling:
Hvis du bruker 15 minutter i uken på en ny akkord. Lærer du alle akkordene på under et halvt år.  Du kan også gå mer intensivt til verks: Les under og lær 6 nye akkorder på 1 time.

Scroll helt nederst for konkrete øvingstips tilpasset ditt nivå.

PDF oversikt over 24 akkorder i grunnstilling.

Trykk her for å lære det grunnleggende om akkorder. Hva de er og hvordan de er bygd opp.

Alle dur og moll inndelt i 4 kategorier:

Jeg har sett på strukturen deres (Hvite og Svarte Tangenter) og lagd 4 kategorier.

  1. Akkorder med Bare Hvite Tangenter.
  2. Akkorder der den midterste er en Sort Tangent.
  3. Akkorder der den Nederste og Øverste er Sorte.
  4. Unntak fra de øvrige kategorier.

1: Akkorder med Bare Hvite toner

Her finner vi 6 akkorder. 3 dur akkorder og 3 moll akkorder. Dette er de mest brukte, og viktigste å lære seg.

2: Akkorder med Sort i Midten:

I disse 6 akkordene er den midterste tonen (tersen) er en sort tone.

 

3: Akkorder med Sort Øverst og Nederst.

Her er Grunntonen og Kvinten Sorte toner. Husk at C# er det samme som Db. etc…

 

4: Unntak:

Disse følger ikke reglene til de andre men har egne strukturer.

Øvingstips for de ulike nivåer:

Nivå 0: Såfremt du forstår hva en akkord er: Gå igjennom alle akkorder i punkt 1. Bruk enten 1-3-5 (tommel-lange-lille) eller 1-2-4 (tommel-peke-ringe) Bli komfortabel med å flytte hånda fra akkord til akkord.

Nybeginnere: Lær deg noen akkorder på linje punkt 2. Ta gjerne de som du har sett i noen sanger, og lær deg 3 helt nye.

Intermidiate: Gå igjennom alle akkordene.

Advanced: Gå igjennom alle i alle omvendinger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s