Hva er en akkord?

Det finnes mange måter og definere akkorder på og mange forskjellige type akkorder. Her skal vi gjøre det så enkelt som mulig.

“En akkord er når du spiller 3 eller flere toner samtidig.”

Som oftest starter man med en tone og trykker annenhver tone oppover til man har 3 toner samtidig.

Da er den nederst tonen det akkorden heter:

I dette eksempelet så er den nederste tonen en C-tone. Derfor   blir dette en C-akkord.

Dur og moll:

I alle hovedsak finnes det 2 typer akkorder for hver tangent. Dur akkorder og moll akkorder.
De låter ganske forskjellig. Jeg vil si at dur-akkorden er mye gladere, mens moll akkorder er mye tristere. I denne videoen hører man forskjellen veldig godt.

Lær dine første akkorder:

I denne korte videoen vises det hvordan de 4 mest brukte akkordene spilles. Dette kalles også 4-chords, og er veldig populært i pop-sanger.

Denne spillemåten er veldig vanlig: Venstrehånd spiller bare hovedtonen i akkorden ganske mørkt på pianoet mens høyrehånden spiller alle 3.

Les her for å finne mer informasjon om 4-chords og noen sanger å øve på.

Hvordan lærer flere akkorder:

Formler for Dur og Moll:

  1. Begynner på hvilken som helst tone. x
  2. Trykk den ned, hopp over 3 tangenter (svarte og hvite)
  3. Trykk den neste tangenten. y
  4. Hopp over 2 til
  5. Trykk den neste tangenten. Formel For Dur Akkorder

Da har du en dur-akkord med 3 toner. Altså x (hopp over 3) Trykk y (Hopp over 2) Trykk z

 

 

Moll er motsatt: x (hopp 2) Trykk (Hopp 3) Trykk

Formel For Moll Akkorder

 

 

 

 

 

Se denne videoen her på Norsk for å lære deg ordentlig:
PS 1: Det han sier om forminsket og forstørret er riktig men ikke relevant før man er veldig flink.
PS 2:En ters er navnet en avstand mellom 2 toner på pianoet.

  • Liten ters (moll-ters) er når man hopper over 2 tangenter (EKS: D til F. eller A til C)
  • Stor ters (dur-ters) er når man hopper over 3 tangenter. (EKS: C til E . eller F til A)

Oppslagsverk med oversikt over alle akkorder:

Hvis du støter på en akkord du ikke kan så har jeg funnet en veldig bra side på nettet som viser de ulike akkordene. Trykk her:

På den blå streken som det står bokstaver på velger du hvilke grunntone du vil ha. Og på venstre side velger du type akkord dur/moll/7 også videre.

Major = Dur
Minor = Moll

Her kan du også finne all typer avanserte akkorder. Du kan trykke på det lille høytaler ikonet for å høre hvordan de låter, og de står også i ulike omvendinger.

Vil du lære allé dur og moll akkorder satt i system?

Prøv det i praksis:

The Rose

Oversikt over alle Dur og Moll satt i system:

Les denne artikkelen: (24 akkorder i grunnstilling)

Er dur og moll enkelt?

Hvordan spille akkorder i omvending?
Les videre på denne artikkelen: (7-9-1-13)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s