Om meg

ProfileMitt navn er Jørund Schiefloe og jeg en musiker bosatt i Kristiansand. Jeg underviser og driver utøvende freelance arbeid innenfor rytmisk piano. Denne nettsiden er en del av mitt prosjekt for bruken av interaktive virkemiddel i undervisningen, og vil i hovedsake bestå av opplastninger av undervisningsteknikker, øvingstips, egne arrangement/transkribsjoner,         samt opplasting av video/audio tutorials.

Jeg har en Bachelorgrad i Utøvende Rytmisk piano ved konservatoriet i Kristiansand, samt en Bachelor med kombinert pedagogikk, ledelse og Musikkdidaktikk fra Universitetet i Agder og Høgskolen i Hedmark. Jeg har undervist piano ved blant annet Inderøy Kulturskole, Kristiansand Kulturskole, I.D Musikk, Senter For Rytmisk Musikk, MUNO Kristiansand, Bibelskolen i Grimstad samt freelance undervisning.

Jeg har skrevet bachelor oppgaver om “bruken av teknologiske virkemidler i instrumentalundervisningen” og “teknikk for jazz-transkribsjoner, notasjon, og besifring”.

Jeg har hele tiden under min egen studietid vært interessert i å kombinere bruken av programvare og teknologi under øving og undervisningen, og er veldig interessert i hvordan dette kan være veiledende og motiverende i undervisningen.

Er dette første gang på denne siden trykk her: