TENUTO – Øvelser

NOTELESING

Her er noen øvelser med forskjellig vanskelighetsgrad for å lære seg å lese noter.

ENKEL: G-nøkkel C-G uten sorte tangenter.

https://www.musictheory.net/exercises/note/bgkyryyynyyyyy

MELLOM: G-nøkkel C-C med sorte tangenter.

www.musictheory.net/exercises/note/bgpyrynynyyyyy

MELLOM+: F-nøkkel C-C uten sorte tangenter.

https://www.musictheory.net/exercises/note/nm1yryyynyyyyy

VANSKELIG: Begge nøkler med sorte tangenter:

https://www.musictheory.net/exercises/note/oyyayrynynyyyyy

 

TANGENTGJENNKJENNING:

Her skal man lære hva de ulike tangentene på pianoet heter.

ENKEL: C-G uten sorte tangenter.

https://www.musictheory.net/exercises/keyboard/y9yyyynbyyy

 MELLOM: C-C med sorte tangenter

https://www.musictheory.net/exercises/keyboard/999dyynbyyy

 

HØRELÆRE:

Her skal man lytte og lære seg å skille hvordan ulike akkorder høres ut. Major betyr dur og minor betyr moll.

ENKEL: DUR OG MOLL.

https://www.musictheory.net/exercises/ear-chord/dyyyeyyngneyyyy

Mellom: Dur og moll, 7, maj7, moll7

https://www.musictheory.net/exercises/ear-chord/udyyeyyngneyyyy