Blame it on the Boogie

Dette er første video i en serie med filmer som er ment til pedagogisk bruk i min pianoundervisning.

Målet er å gjøre 1 film i uken og opplaste pdf av noter samt video.

Det vil i tillegg til realtime filmer bli gjort tutorials, teoriemner og ulike øvelser.

I denne filmen har jeg splittet pianoet med duals-sound slik at alle toner over lille Ess skifter til brass lyd. Dette påvirker valget av voicinger samt er en god øvelser for å ha overskudd på å gjøre flere ting på en gang.

This is the first of many to come video recordings of me playing the piano. The movies are intended for teaching and I`ll try to upload one each week. I`ll also be doing theory topics and  tutorials. In this video I used a split sound on the keyboard splitting between rhodes and brass between E-flat and E natural.

PDF Noter/sheet music: Blame it on the Boogie

Blame it on the Boogie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s