Someday my prince will come

Dette er et videoeksempel av pianospill over jazzstandarden som inkluderer lefthand voicinger, melodi teknikker, soloteknikker samt 2hendig voicinger i ulike kateogier. Soloen og voicingene er valgt med bakgrunn av pedagogiske hensyn og involverer varierte teknikker og oppgaver. Jeg vil anbefale de som vil å høre igjennom mens de ser på notene og merke seg ting de synes er hippe og øve på de voicingene eller licksene spesielt.

Vedlagt i denne posten ligger video, noter av soloen, voicinger samt også en side med reharmoniseringer.

Jeg har noen problemer med video/audio syncingen da jeg avventer nytt lydkort. Neste video vil være tight som rakkern!

Under linkene har jeg skrevet en kort analyse av de ulike delene.

PDF:2hendig vocings:

Some Day My Prince Compe-Voicings

PDF:Reharmonisering

Someday reharmonized

PDF Solo Transkribsjon:

Some Day My Prince Will Come

Lead Sheet:

Analyse:

Om voicingene:

Voicingene i pianokompingen er i dette tilfellet delt inn i 4 kateogier:

Red Garland Voicing:

Denne voicingen består av en left hand voicing i venstre hånden sammen med en Kvint og en oktav i høyre hånden. Du kan selv velge hvilket tone du vil starte med i høyre hånden så lenge det ender med at alle 3 tonene passer inn i akkordskalaen.

Eks: Cm7 med dorisk skala kan benytte redgarland voicinger som begynner med alle toner unntatt seksten (A) i høyre hånd.

Kvart-Voicinger

Voicing som består av kvarter og tritonuser. Topp intervallet kan være en ters. Hvis det bare er kvarter med ters på topp kalles dette for So-What voicinger. Kjente fra Miles Davis standarden med samme navn.

Upper Structure Voicing: (USV)

Venstre hånda legger en ramme 1-3 og 7 hvis man spiller solo piano og bare 3 og 7 når man spiller med band.

Høyre hånda velger en dur eller moll akkord fra akkordskalaen og spiller dette oppå. Hvis man bruker alterert skala som utgangspunkt er hippe alternativer dur akkorder fra b5 eller b6 trinnet (Gb og Ab) i C altertert.

Gjerne i 2omvending slik at man får et kvart og ters intervall øverst i voicingen.

Hel-halv voicinger:

På dim akkorder og dom13b9 akkorder er det kult å bruke større voicinger. En ting som fungerer bra er å heve topp tonen i en standard dim 4-klang et heltrinn for å en skarpere sound. I dette tilfellet er det lagt til en tritonus i venstrehånden for fylde.

Om Soloen:

Form og struktur:

De 3 første frasene varer alle 4 takter og har temmelig lik rytmikk og oppbygging.  Den første takten bestemmer retning i frasen og takt 2 går i alle disse tilfellene motsatt vei. Den andre takten i alle de 3 frasene står for kompleksiteten i tonespråket i frasen. Her brukes altert skala i de 2 første takene samt Halv/Hel i 3 system.

Den tredje takten i  inneholder 3 toner med litt varierende rytmikk mens de alle lander på tersen til sin respektive akkord i 4 takt.

De neste 3 linjene er på samme motiv: 3 toner med ters intervall som beveger seg oppover. Takt 13-17 er et identisk motiv som starter på ulike steder.  Det samme motivtransponeringen skjer i takt 17-19 med et litt annerledes motiv.

Takt 21-25 er å se på som en oppbygging. Start tonen i hver takt Bb, H, C, og D leder opp mot septimen i takt 25.

De siste 7 taktene er å se på som en hale. Tonespråket eller rytmikken inneholder ingen nye elementer.

Om Reharmosieringen:

Takt 1 til 11 er en kromiatisk nedadgående bevegelse i bass. Jeg har valgt å la meloditonen være topptonen i alle voicingene og prøver å finne fete voicinger imellom bass og diskant. Mange av voicingene er upper structure voicinger.

Takt 13-16 er contrane changes der melodien er forandret for å passe med.

Deretter er det lagt inn elementer med Bb og F pedal mot slutten av sangen..

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s