Hvordan lese noter

De hvite tonene:

Stamtoner Når du nå skal lære deg noter, anbefaler vi at du begynner med å lære deg navnene på tonene. Studer nøye (og pugg!) de to første figurene, der du først ser tonene på et piano, og deretter på noter.

I skandinavia kaller vi den syvende tonen H mens ellers i verden kalles den b.

Dersom vi starter på c, får vi den skalaen som de fleste kan, og som altså er stamtonerekken:

Hva er en akkord?
Videooversikt over alle akkorder.

Screenshot 2013-11-18 15.58.28

c d e f g a b/H c

 

 

Avstanden fra c til neste c kaller vi en oktav (åtte toner).
Avstanden mellom d og neste d er også en oktav, både dersom vi går oppover eller nedover.

HUSKEREGLER:

Notene som er oppå de 5 strekene: En God Hare Drar Fort.
Notene er som er imellom de 5 strekene lager ordet FACE

Engelsk Video Notelesing.

 

  

Note-nøkler:

På pianoet så bruker vi 2 forskjellige notesystem. G-nøkkelen er for notene fra midten og lysere (Høyre Hånd), og F-nøkkelen er fra midten og mørkere (venstre hånd)
I de aller fleste sanger/noter/bøker er det bare G-nøkkel sammen med Akkordsymbol (besifring) som vises.

G-nøkkelen:
G-nøkkelen krøller seg rundt den andre notelinjen nedenfra, og forteller derfor at g-en skal ligge der.Screenshot 2013-11-18 15.59.38

Screenshot 2013-11-18 15.59.35

F-nøkkelen
F-nøkkelen en annen nøkkel, og blir ofte kalt bassnøkkel. Den forteller oss hvor lille f ligger (på linjen mellom de to prikkene). Vi befinner oss nå i oktaven under enstrøken oktav, altså lille oktav:

Screenshot 2013-11-18 15.59.31 Screenshot 2013-11-18 15.59.28

Den C-en som er nederst i Gnøkkelen og den C-en som er øverst i F-nøkkelen er den samme.

Notene over 2 oktaver, F og G nøkkel.Screenshot 2013-11-18 15.59.16

 

 

 

 

 

 

 

 

Screenshot 2014-11-11 14.21.56 

 

 

 

 

Rytme:

Notenes høyde på Notesystemet bestemmer hvilket tone som skal spilles, mens det er forskjellige typer noter som viser hvor lenge den skal holdes inne.

 • Screenshot 2014-01-11 16.47.42 Helnoter varer 4 slag

 

 • Halvnoter varer 2 slag

 

 • 4dels noter varer 1 slag

 

 • 8deler varer 1/2 slag.

 

 • 16 deler varer 1/4 slag

Norsk video hentet fra musikkteori.net som snakker ut rytme:

http://www.musikkteori.net/leksjoner/notelengder-og-pauser/

 

Det finnes også pauser som matcher de ulike lengdene.

De Svarte tangentene:

Vi kan heve alle tonene et halvt tonetrinn ved å sette # (kryss) foran noten. Navnet på den nye tonen blir navnet på den gamle, pluss iss. Kryss for c blir ciss, kryss for d blir diss, etc.
Vi kan også senke alle tonene ved å sette b foran noten. Navnet på den den nye noten blir navnet på den gamle, pluss ess eller ss: b for d glir dess, b for e blir ess, b for a blir ass, etc. Unntaket er b for h, som heter b (og ikke hess). Senker vi altså en h blir den nye tonen b.

Screenshot 2013-11-18 15.59.44

Oppløsningstegn
Oppløsningstegnet, som du ser til venstre, opphever fortegnet for den tonen den står foran. Det opphever både kryss og b. Oppløsningstegnet varer, på samme måte som løse fortegn, bare ut takten det står i.

11 thoughts on “Hvordan lese noter

 1. Jeg forstår ikke hvorfor vi må bruke bassnøkkel (oversette).
  Hvorfor ikke G-nøkkel i begge hender
  Hvorfor skal vi spille “Norsk” med høyrehanda og “Oqtum” med venstre. Ikke så rart mange kvier seg for å lære noter.

  1. Det kan du godt si, og som rytmisk pianist er jeg egentlig enig i at det hadde vært lettere for mange. De som begynner med klassisk musikk lærer og lese begge nøklene som en enhet og da gir det veldig mening. Hvis begge hendene spiller etter g-nøkkel må venstre bytte mellom 8vb, 16vb og 24 vb (det betyr spill 1,2, eller 3 oktaver mørkere enn notert. Mitt tips er å lære deg noen noter i f-nøkkelen også heller skrive bokstaver eller memorisere venstrehånd. I mye pop musikk spiller venstrehånden mye det samme og mange patterns/mønster som gjør det lettere å lese. Kan du akkordteori hjelper det også veldig.

  1. Eiss blir F, og Fess blir E. Samme gjelder med Cb (cess) som er H) og H# (hiss) som blir C.
   Det brukes av og til hvis man skal skrive noen akkorder, eller skalaer.
   Krysset (#) betyr at tonen skal et halvtrinn opp uavhengig av sorte og hvite toner.

   Her er 2 bildet som viser eksempler på hvorfor det av og til blir slikt.

   C# dur akkord notert på 2 forskjellige måter.

   Etterhvert møter man også dobbeltkryss (x) og dobbeltbe, (bb) foran noter. Da Fx (dobbeltkryss) blir da en G.

 2. Men jeg vet ikke om jeg skjønner det likevel. Hvis Eiss blir F, hvordan kan det da være en halv tone opp? Det må jo bli en hel tone?

  1. Hvis du ser på pianoet så er det en sort tone mellom C og D, og mellom D og E, men IKKE mellom E og F.

   Dermed blir er det kun et halvtrinn fra E og opp til F.
   For å spille en heltone lysere må man hoppe over den nærmeste tonen til høyre og spille den neste, og det spiller ingen rolle om de er sort eller hvite.

   En heltone eller heltrinn opp fra E blir F#. Man må hoppe over F som er den nærmeste tonen som er lysere og trykke den neste.

   1. Jeg var ikke klar over at det bare er en halv tone mellom E og F. Og jeg som tilogmed har spilt piano en gang i tida. Pinlig, hehe. Men det er heldigvis aldri for sent å lære noe nytt. Takk 🙂

 3. Synes det er litt vanskelig å lese notene fort nok i f og g til at det blir musikk av det. .Finnes det tips til å ta” notene raskere.

  1. Hei. Det er nok ingen snarvei til dette. Barn pleier å starte leseopplæringen før førsteklasse og leser stort sett flytende etter noen år, med trening hver eneste dag. Så hvis du bruker 1 time på dagen på å lese noter så vil du etter noen år være relativt rask. Når det er sagt så er det lurt å øve på å lese stykker som er enkle nok til at du nesten klarer så spille de rett av noen i sakte tempo. Jeg har en link på nettsiden min til tenuto øvelser som kan hjelpe, men: Det er ikke noe galt i å skrive bokstaver på noter også lære et stykke utenatt etter at du har skjønt notene og fått det inn i fingrene heller.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s