2 thoughts on “Himmel på jord avansert

    1. Hei.
      Denne versjonen er det ikke noter til. Det er ment å vise ulike teknikker på et relativt avansert nivå for solo piano spill. Hvis man kan akkordene og melodien i sangen og skjønner hvordan man spiller akkord og melodi i samme hånd bør det være nok å se på videoen for å se hvordan jeg spiller også prøv å overføre det til eget spill.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s