Ode Til Gleden (Ode to joy)

Scroll lenger ned for analyse, forklaring og enklere note.

Note/Sheet Music: Ode til Gleden C-dur  (Ode to joy C major)

Note/Sheet Music: Ode til Gleden G-Dur Ode til joy G-major)

Dette er en av de sangene jeg bruker for å introdusere nybegynnere til melodispill, og noter i G og F nøkkel. Med helt nybegynnere starter jeg kun med den første delen. (se noten nedenfor) NB: Bokstavene over noten henviser til akkordene i sangen, altså grepene som skal spilles med venstre hånd. Noten starter ikke på tonen C selv om bokstaven C står over noten.

Høyrehånd spiller melodien: 
Her er melodien veldig enkel og det er enten samme note, eller et trinn opp eller ned. Man trenger ikke å kunne å lese noter, eller vite navnet på tangentene. Det er nok å vite at hvis noten er høyere spiller du tangenten til høyre, og hvis neste note er lavere spiller du tangenten til venstre. Er den like høy trykker du samme tangent igjen.
Legg hånden med tommeltotten på C (den midt på pianoet), og resten av fingrene på en tangent slik at du kan spille C-D-E-F-G med hver finger. Første note er langefingeren på en E. De fleste klarer da å se og trykke seg igjennom notene sakte selv om de ikke har lest noter før.

Venstrehånd spiller bassen/akkorder:
Venstrehånden ligger på samme måte (C,D,E,F,G) men har lillefingeren på den C-en som ligger til venstre for der du har høyre hånd. Her skal man trykke 2 noter samtidig som skal holdes inne mens høyre hånden spiller melodien. De 2 første notene er C og G (lillefinger og tommeltott). På den femte tonen i melodien bytter venstrehånden til å spille H og G. Det er fremdeles lillefinger og tommeltott. Da må man flytte lillefingeren et hakk til venstre for å trykke tonen H. Slik går venstrehånd frem og tilbake mellom de to grepene (akkorder) hele sangen.
Ode Til Gleden STOR

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s