Amazing Grace

I denne leksjonen skal vi se på 5 forskjellige måter å spille samme sang på.
Scroll ned for å komme til de forskjellige videoene.

  1. Akkord og bass (akkompagnere til sang)
  2. Akkord og melodi (enkel solo piano)
  3. Bass, akkord og melodi (tett leie)
  4. Bass, akkord og melodi (åpne doblingsvoicinger)
  5. 1-5-8, akkord, og melodi (lukket dobbling og septim akkorder)

Trykk her for samlet note for alle 5 arrangement: Amazing Grace

Jeg har også lagd en lignende artikkel der jeg bruker julesangen Nå tennes 1000 julelys. Der et det 7 arrangement med stigende vanskelighetsgrad. Trykk her: 

1. Bass og Akkord

Trykk her for PDF note —->  Amazing Grace 1

Her bruker jeg omvendinger av akkordene for å få en lettspilt og fin overgang fra akkord til akkord. Jeg bruker ofte disse 3 reglene når jeg bestemmer omvendinger. I prioritert rekkefølge.

  • Ingen toner mørkere enn lille E, og ingen lysere enn 1.str G#.
    (Den nærmeste E-en under midten og den nærmeste G#-en over midten)
  • Velg omvending som gjør at topptonen beveger seg minst mulig fra akkord til akkord.
  • Velg omvending som gjør at meloditonen i sangen blir øverst.

I denne sangen spilles akkordene slik:

F-akkorden i 1:omvending: A-C-F
Bb-akkorden i grunnstilling: Bb-D-F
C-akkorden i 2.omvending: G-C-E
Dm-akkorden i 2.omvending: A-D-F

Unntak er de 3 siste akkordene der topptonen følger melodien (Noooow, I see.)

Legg merke til at det spilles noter under opptakten. Dette er særlig viktig ved allsang for å sette igang i riktig tempo og toneart.

Jeg har lagd flere videoer som spiller på lignende måter:

 2. Akkord og Melodi

Trykk her for PDF note —->  Amazing Grace 2

Når man spiller akkorder i venstrehånden så bruker jeg å velge andre omvendinger. Dette for at det ikke skal bli for mørkt i bassen, ei heller kræsje med melodien i høyre hånd.

F-akkorden: C-F-A
Bb-akkorden: D-F-Bb
C-akkorden: C-E-G
Dm-akkorden: D-F-A
C7-akkorden: C-E-Bb

Jeg har lagd flere videoer som spiller på samme måte:

Tirna Noir

3. Bass, Akkord og Melodi (Tett leie)

Trykk her for PDF note —->  Amazing Grace 3

Før man går over til denne måten å spille på bør man beherske alle omvendinger av alle akkorden. Hvis du ikke gjør det trykk her for å få en øvelse med bare akkorder i riktige omvendinger: Amazing Grace Tett leie øvelse

Her er en grundig og godt skrevet teoriartikkel som tar for seg denne måten å spille på: Akkord og melodi i samme hånd.

4. Bass, Akkord og Melodi (Åpne doblingsvoicinger)

Trykk her for PDF note —->  Amazing Grace 4

Her er en grundig og godt skrevet teoriartikkel som tar for seg denne måten å spille på: Doblingsvoicinger:

5. 1-5-8, Akkord og melodi
(Lukket dobbling og septim akkorder)

Trykk her for PDF note —->  Amazing Grace 5

Dette arrangementet har Sindre Hovland skrevet og går noen hakk videre, og bruker septim akkorder + en teknikk som jeg kaller 1-5-8 i venstre hånd.
Her er noen andre sanger som bruker samme teknikk:

River Flows in you:
Say something:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s