Akkord og Melodi i Samme hånd

I denne artikkelen skal vi se på en teknikk som gjør at du kan spille bass, akkord og melodi samtidig. Med bare to hender sier det seg selv at en av hendene må gjøre to av de tre elementene.

Vi gjør slik:

Venstre hånd spiller en tone bass i mørkt register, og høyre hånd spiller melodien og akkord. Akkorden slås ned en gang per akkord samt på første tone i hver takt. Akkorden må spilles i den omvendingen som gjør at meloditonen blir den lyseste tonen som spilles.

Det er derfor viktig å kunne alle akkordene i sangen i de fleste omvendinger.

Hvilken omvending skal jeg velge:

Når man spiller en akkord er det den lyseste tonen som klinger ut mest. Det er derfor viktig at du ikke spiller noen toner som er lysere enn meloditonen i sangen. Da drukner melodien vekk. Her er en liten øvelse for å blir vant til prinsippet.

Screenshot 2014-09-25 18.12.05

PDF:Akkord og melodi i Høyre Hånd – 1

 

 • Takt 1: I den første tonen er melodien C. Da må akkorden spilles med C øverst og de øvrige tonene (G og E) kommer under dette. Da blir det første omvending.
 • Takt 2: Meloditonen er E. Da kommer C og G under som gir andre omvending. Her er det viktig å tenke litt fremover å velge fingersetting på akkorden som gjør at man har mulighet til å spille de gjenværende notene uten for mye krøll. Det beste er å spille E-tonen med langefingeren.
 • Takt 3: Akkord i grunnstilling
 • Takt 4: Samme som takt 1 men oktaven over.
 • Bassen spiller samme tone (mørk C) hele veien.

 

Screenshot 2014-09-25 18.12.21PDF:Akkord og melodi i Høyre Hånd – 2

Her kommer en ny øvingsoppgave der det bytter akkord for hver takt.

 • Øv på å holde de 2 nederste tonene i akkorden inne mens melodien går.
 • Bruk pedal! Bytt pedal ved hvert akkordbytt. (opp og ned)
 • Akkorden må spille med 1-2-4 eller 1-2-3 (unntatt siste C akkord 1-2-5)

 

Mer Anngående fingerstilling:

 1. Tenk fremover. Brukt de fingrene som gjør at du kan spille mest mulig uten flytt
 2. Jeg ender ofte opp med 1-2-3 (Tommel-Peke-Lange) på akkorden.
 3. Flytt hånda mellom akkord og første meloditone etter akkorden. Ikke vent hent til neste akkord så du må ha et langt hopp.

 

Screenshot 2014-09-25 19.26.07 Akkord og melodi i høyre hånd – 3

Her er det 2 alternativ på flytt.

Alternativ 1:

 • Begynn med pekefinger og spill C akkorden med 1-2-4.
 • Neste tone (F) ville jeg igjen brukt pekefingeren på, og F akkord med 1-2-4
 • Neste tone (A) med ringefinger og siste akkord med 1-2-5

Alternativ 2:

 • Begynn med pekefinger og spill C akkorden med 1-2-4.
 • Spill de 2 neste tonene (F,G) med lillefinger, og gjør et hopp før akkorden (1-2-5)
 • Deretter blir det rett opp til siste akkord 1-2-5.

Ikke-akkordtoner i melodien:

Det kommer etterhvert sanger som har meloditoner som faller sammen med akkorder som ikke “passer”. Det kan være at meloditonen er D og akkorden er C-dur.  Da gjør man slik:

“Lat som om” tonen i melodien er den akkordtonen som ligger nærmest under den tonen som er i melodien.
I gitt eksempel later man som D-tonen er en C og bruker tonene G og E under.  Ofte men ikke alltid vil besifring inkludere den tonen. I dette tilfelle C-add9.

Screenshot 2014-09-25 19.41.38

 

 

 

 

 

Når melodien kommer på offbeat:

I noen sanger så kommer meloditonen før akkorden. I dette tilfellet har man 3 valg:

 1. Spille melodien alene, og akkord og bass på hovedslaget.
 2. Spille akkordtonene samtidig som melodien og bass på hovedslaget.
 3. Spille alle toner på offbeaten.

Det første eksempelet er er mest brukt. Det midterste er enklere, og sistnevnte brukes når det er støt, markeringer eller veldig funky 🙂

 

Screenshot 2014-09-25 20.19.35

 

Prøv det i praksis (video):

Amazing Grace

Prøv det i Praksis: Noter med utskrevne Arrangement:

Alle toner skrevet ut på noter, med besifring over

Amazing Grace Tett leie-Øvelse

Amazing Grace Tett leie

Nå tennes 1000 julelys

Somewhere over the Rainbow Akk og melodi

Lead Sheets:

Besifring og melodilinje

Hallelujah C-dur

My heart is yours D-dur

Tirna Noir C-dur (mange ikke-akkordtoner i melodi)

Gud in skjønnhet A-dur

Somewhere over the Rainbow (C-dur)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s