Doblingsvoicinger

Introduksjon:

Amazing Grace Lead-sheet

I denne artikkelen skal vi se på andre måter å voice rene akkorder (dur/moll uten tilleggstoner) på andre måter enn tett leie. Vi bruker sangen Amazing Grace som eksempel underveis og arrangerer den med melodi, bass og akkorder med ulike voicinger.

Jeg gjennomgår 4 ulike voicingteknikker med medfølgende utskrevet arrangement på Amazing Grace:

 1. Åpen voicing/Shell Voicing
 2. Tett leie
 3. Lukket Doblingsvoicing
 4. Åpen Doblingsvoicing
 5. Åpen Dobling med 4-klanger (septim akkorder)

 

Med voicing menes her i hvilken rekkefølge vi spiller tonene i en akkord. Se eks. 1 :

 Eks 1

Åpne Voicinger/Shell Voicings

Amazing Grace – Shell Voicing

Shell Voicings (skall akkord på norsk) innebærer å spille så få toner som mulig men allikevel få med essensen av akkordens klang. Man må ha Grunntone, Ters og eventuell Septim. I dette eksempelet brukes ofte kvinten også for at det ikke skal bli for tynt. Eneste tillatte dobling er meloditonen. Her har jeg valgt å bruke åpne shell voicings under melodien.

 

Tett leie:

Amazing Grace Tett leie

Dette er den mest vanlige måten å spille akkord og melodi på i samme hånd. Akkorden spilles under melodien hver takt samt ved hvert akkordskifte. Det brukes ulike omvendinger avhengig av meloditonen:

 • Grunntone i melodi = Første Omvending
 • Ters i melodien = Andre Omvending
 • Kvint i melodien = Grunnstilling

I denne sangen er det alltid en av de 3 hovedtonene i akkorden i melodien.

 

 Lukket Dobling:

Amazing Grace Lukket Dobling

Det også mulig å doble 1 eller flere toner i akkorden. Den enkleste måten er i tett leie men å ta med meloditonen engang til oktaven under.  Se eks 2:

 

Eks 2

 

Denne teknikken brukes ofte på Refreng eller Bridgeparti i sanger der man ønsker litt større trykk. Det kan også brukes for å unngå for stor avstand mellom tonene i venstre og høyre hånd. Se Videon Den Finast Eg Veit,  der jeg bruker denne teknikken i refrenget og bridgen.

 

Åpen Dobling:

Amazing Grace Åpne doblingsvoicing

For å skape store akkorder som fremdeles har en åpen og ikke for sterk klang bruker jeg å åpne opp doblingsvoicingen ved å flytte en av de midterste tonene i akkorden ned til venstre hånd.  Se eks 3: Her er G-en flyttet ned til venstre hånd.

Eks 3

 

Det er noen generelle regler det er greit å følge når man bruker disse voicingene.

 1. Alltid ha med tersen
 2. Ikke dobble tersen
 3. Ikke mer en en sekst i avstand mellom hendene
 4. Helst unngå tersintervall øverst i voicingen.

Det er også noen regler som handler om leie på pianoet og hvor dybt man kan gå. Generelt er det slik at desto mørkere man spiller desto større intervall må det være før det låter “grumsete”. Bruker ørene! Ikke alle av voicingene under fungerer like godt i alle tonearter.

Her er de 6 åpne doblingsvoicingene jeg bruker hyppigst. De er definert utifra hvilken tone som er melodien (Grunntone-Ters eller Kvint) samt basstonen. Nr 6 har en A og B versjon utifra hvor stor hånd man har. Krever Desim i Venstre hånd. (Desim = Oktav+Ters)

 

Screenshot 2014-09-23 14.31.25

 

Trykk her for PDF versjon av de ulike voicingene:
Åpne Doblingsvoicinger

 Versjon med septim akkorder:

Her kommer et eksempel hvor jeg blander disse teknikkene og bruker 4-klanger (septimakkorder). Legg spesielt merke til bruken av septim i venstrehånd.

Amazing Grace Septim akkord

 Prøv det i praksis:

Amazing Grace: 

Øvingtips:

Det er viktig å få disse voicingene “under huden” og ikke bare spille igjennom arrangementet over. Øve på alle 6 voicingene i alle 12 tonearter.

Som en øvingsoppgave ville jeg prøvd å spilt gjennom voicing nr 1 med ulike grunntoner. Slik ser voicing nr 1 ut i F-dur Prøv også med sanger i sangboken. Identifiser meloditonens funksjon (Grunntone-Ters eller Kvint) og velg “riktig” åpne doblingsvoicing.

Nr 1 FDet er viktig å forstå sammensetningen av disse voicingene. Rekkefølgen på GrunnTone-Ters og Kvint. I eksempelet skrevet som 1, 3, og 5. uavhengig av oktav.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s