Left Hand Voicings

I denne teorileksjonen skal vi se på en standardisering av akkorder “oppfunnet” og gjort populært av blant annet jazzpianisten Bill Evans. Disse akkordene skaper en herlig sound som låter veldig jazz, og gjør at man kan spille alle akkorder med en fin homogen klang. Det å spille akkorden i venstre hånd gir høyre hånden friheten til å spille melodi eller å improvisere. Akkorden har IKKE med grunntonen men bruker da andre toner (9-13) for skape en fin og rik klang.

Jeg bruker left hand voicings (LHV) i 3 forskjellige situasjoner.

 • Med venstre hånd for å akkompagnere egen melodi eller solospill.
 • Med høyrehånd for å akkompagnere andre solister når jeg selv spiller bass.
 • Med venstrehånd når jeg akkompagnerer andre solister sammen med bassist. I dette eksempelet er høyrehånden fri for å bygge større akkorder.

 

Hvordan jazzpianister tolker akkordsymboler (besifring)

Det er viktig å forstå er at her spilles alle akkorderne med flere metningstoner (7-9-11-13) enn hva som står i besifringssymbolet. Det er ofte vanlig i realbooks og i jazzsammenheng og kun notere om akkorden er moll/dur og 7/maj7, og eventuellt alterasjoner (b5,#9 etc). Utover dette står pianisten fritt til å selv velge en passende klang. Det er her standardiseringen kommer inn i bilde.

Akkordene tolkes slik:

 • Moll = Moll9
 • Dominant = 13 akkord. (ikke med 11)
 • Tonika = maj9 akkord.

Uansett om det står moll, eller moll7 så spille jeg moll9!
Grunntonen fjernes fra akkorden da den spilles i bass, enten av pianisten eller av bassist i større ensemble.

Akkordene spilles slik: 

 • Moll = mollters, kvint, liten septim, og nier (b3 – 5 – b7 -9)
 • Dominant = ters, liten septim, nier, og tretten. (3 – b7 – 9 – 13)
 • Tonika = ters, kvint, septim, nier. (3 – 5 – 7 – 9)

Akkordene voices slik:
Det finnes 2 forskjellige omvendinger som funker bra. Disse kalles A og B posisjon.

 • EKS 1:  A – POS                                       EKS 2: (B pos)
 • Moll               = b3 – 5 – b7 – 9                 Moll                             = b7 – 9 – b3 – 5)
 • Dominant   = b7 – 9 – 3 – 13                 Dominant (B pos)  = 3 – 13 – 7 – 9
 • Tonika          = 3 – 5 – 7 – 9                      Tonika (B pos)         = 7 – 9 – 3 – 5 L.H.V eks 1 L.H.V eks 2

 

 

 

 

Left Hand Voicings i 2-5-1 progresjonen:

LHV passer spesielt bra når vi skal spille 2 – 5 – 1 progresjonen da bevegelsene fra akkord til akkord er minimale. Fra moll7 til Dom7 er det kun 1 tone som flytter seg (pekefinger i A posisjon, og lillefingeren i B pos). Septimen i moll7 blir går ned 1/2 trinn og blir til tersen i Dominanten.

Hvilken posisjon skal jeg velge?

Jeg bruker veldig sjelden toner lavere enn lille Eb eller lysere enn 1 strøken G#.
Det betyr at 2-5-1 i E-dur (F#m7, H7, Emaj7) akkurat kan spilles i begge posisjoner.
Jeg vil anbefale å bruke ørene litt, men ofte vil melodihensyn avgjøre hvilken omvending du må bruke.

Hva med andre typer akkorder?:

Det finnes også LHV for å spille altererte akkorder, moll7b5, Dim, og mollmaj. Dette kommer jeg tilbake til i en senere leksjon. Det viktigste er å beherske de grunnleggende 3 akkordfunksjoner (Moll-Dom-Tonika) i alle 12 tonearter!

Hvordan øve på dette?

Det er 2 måter å øve dette på.

 1. Spill LHV til 2-5-1 progresjoner i ulike tonearter. Øv sakte og strukturert gjennom så mange tonearter du klarer. Sett på metronom og øv mye på de toneartene der fingrene bruker litt tid på å finne voicingen. Skriv gjerne ned navn på notene i de ulike toneartene hvis nødvendig.
 2. Begynn å øv på jazzstandarder med enkle akkorder i enkle tonearter. Når du kommer til en akkord du ikke “kan” så lærer du deg den akkorden og skriver det opp ved besifringssymbolet. Etter å ha spile 20 sanger kan du de fleste LHV-ene.

Jeg har skrevet ut noter med LHV på noen ulike sanger i forskjellige tonearter.
Dette kan være en grei start, særlig for de som er gode på F-nøkkel!

 1. Tune Up-LHV (D-dur) Denne har mange 2-5-1 og er innom flere tonearter.
  Trykk her for Backing Track å øve med når du kan akkordene.
 2. There Will Never Be Another You LHV(Eb-dur) Denne har flere altererte akkorder og er vesentlig vanskeligere.
  Trykk her for Backing Track å øve med når du kan akkordene.

Øvingsoppgave med bassgang i venstrehånd og LHV i høyre hånd: Fly Me To The Moon LHV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s