Nobody knows the trouble I`ve seen

Sheet Music/Note:

Nobody knows the trouble I¨ve seen

Scroll ned for analyse.


Dette er en video som inkluderer spill med akkorder og melodi i samme hånd, akkorder i tett og spredt leie samt ulike voicingsteknikker og reharmoniseringer.
Innledning:

Videoen har økende vanskelighetsgrad så det kan være lurt å bare ta for seg de første taktene og begynne med de enkleste voicingene.

Når man skal spille melodien og akkorden i høyre hånd så må melodien alltid være den øverste tonen i akkorden. Det betyr at man må bytte omvending på akkord

ene avhengig av hvilke tone som er i melodien. De øvrige tonene i akkorden legges under melodien i høyre hånd. Vi kommer tilbake til teknikker for å spille toner mellom 2 hender, spille større akkorder med flere toner og med ulike doblingsteknikker.

Takt 1-8

I begynnelsen så er det en blanding av akkorder i tett leie, og enda simplere strukturer; der grunntonen i voicingen er utelatt i høyre hånd. Dette er for å gi det et åpnere sound.
Et godt eksempel er F-akkorden i takt 2.
Denne teknikken er også grei å bruke hvis det er lange nedadgående sprang i melodien da det ofte er vanskelig å finne en god fingerstilling hvis du skal ta en ny akkord med 3 toner i høyre hånd.
En annen måte å løse dette på er å spille to eller 3 toner i venstre hånd. Dette blir en nødvendighet når man spiller 4 og 5 klanger da det blir for tett å spille alle tonene (unntatt bassen) i høyre hånd.

Et godt eksempel er D7 (spilt som en D9) akkorden i takt 6.

I de første 8 taktene er det bare Gm7 (spilt som Gm11) akkorden i takt 7 som er relativt spesiell. Det er en Kenny Barron voicing som består av 2 kvinter i begge hender med et halvtrinn imellom.
eksempler takt 1-8
V.H = 1-5-9         H.h = b3-b7-11.

Takt 9-16

På “runde 2) åpner voicingene seg opp og det blir ulike versjoner av doblingsvoicinger.

Her er noen teoretisk eksempler på doblingsvoicinger med meloditonen på Grunntonen, tersen og kvinten i akkorden. Ved Septim-akkorder eller større klanger spiller jeg ofte Grunntonen og Septimen i Venstre hånd (istedetfor kvinten som vist på bildet under)

Doblingsvoicinger C-dur

Et godt eksempel er F akkorden i takt 9 som er nøyaktig samme voicing som det C-akkorden i takt 2 i bildet over. V.H = 1-5-7    H.H = 3-5-3

Her kommer det også inn ulike alterasjoner av akkorder:

 • A7 akkorden i takt 14 er en #5 akkord. Kvinten i akkorde (E) er hevet et halvtrinn til F.
 • C7 akkorden i takt 15 er en b9 akkord. Her er tonen Db lagt til sammen med 1-3-5-b7.

Takt 17-24

I takt 17 går jeg tilbake til å spille tettere akkorden, med 2 toner i hver hånd. Den første akkorden er en veldig fin voicing. Maj7 akkord med ters i bass. Den består av en kvint i begge hender med et halvtrinn imellom. V.H = 3-7  H.H = 1-5.

I takt 22 og takt 23 er det en rekke “spreke” akkorder.

E7#9 akkorden blir voicet med en Upper Structure teknikk.
Da spiller man en Shell-voicing i venstre hånd (1-3-b7, eller 3-b7 eller 1-b7) alt avhengig av leie på pianoet samt ønsket fylde.
Høyre Hånden spiller en annen dur eller moll akkord avhengig av hvilke alterasjoner som er ønsket. Her er det C-dur i høyre hånd (Dur akkord fra b6 trinnet) Det gir b9, #9 og #5.
Den kommer fra alterert skala.

Den neste akkorden er en annen voicing jeg ofte bruker i solo piano. Den låter mer enda spissere da den har både #11, b9 og naturlig 13. Voicingen er hentet fra Halv-hel skala.V.H = 1-#11    H.H = b7-b9-3-13

D7 akkorden er en b9 akkord spilt som en dimm akkord i H.H.

Takt 25-32

I takt 28 og 30 er det brukt tritonussubstitusjon for å skape variasjon i akkordene samt og få trinnvise bevegelser i bassen.
Ab13 b9 akkorden i takt 30 er i tillegg en Upper Structure voicing der det spilles F dur over 1-b7. Dette er dur-akkorden fra seksten, og gir b9 og naturlig 13.
Gb7 akkorden i takt 28 er en lignende voicing: Ab dur over Grunntone og Septim.

I takt 31 på 3 og 4 slag bruker jeg en Upper Structure Voicing: F#m/C7. Voicingen er slik:
V.H = 3-b9    H.H b9-#11-13

Voicingen paralellflyttes under melodien A-Bb-A-G.

Takt 33-41:

Db7 akkorden i takt 37 er igjen en tritonussubstitusjon for G7.  Denne typen ualtertert tritonussubstinusjon fungerer fint på en rekke meloditoner:
Jeg voicer Db7 slik:

 1. 9 er i melodien: V.H = Db-F   H.H = Cb-Eb
 2. Ters i melodien: V.H = Db-Ab   H.H = Cb-F
 3. #11 i melodien:  V.H = Db-F    H.H = Cb-Eb-G  (brukes i takt 44)
 4. Kvint i melodien: V.H = Db-F H.H  = Cb-E-Ab   (kan like gjerne bruke Eb istedet for E for naturlig 9 istedet for #9.
 5. 13 i melodien   : V.H  = Db-F     H.H  = Cb-Eb-G-Bb       eller
 6. 13 i melodien  : V.H   = Db-F    H.H  = Cb-Eb-Bb  (brukes i takt 39)
 7. 13 i melodien   : V.H   = Db-G    H.H = Cb-D-F-Bb      (13/b9 voicing)

Når jeg spiller i trio format kan jeg bruke alle disse voicingene men bruker da sjelden grunntonen nederst i akkorden. V.H spiller 3-b7 og høyre hånd spiller ofte to toner. Da er det lettere å kjøre støt, og å sideslippe voicingene.

Takt 42-50

Her er det mye av de samme voicingene som kommer igjen tidligere i videoen.

Av spesiell intreresse er en del ulike D7 voicinger med ulike alterasjoner.

 • Takt 43: D7#9 = V.H = D-F#  H.H = C-F-A  (Upper Structure F-dur over Gr-Tone og Ters)
 • Takt 46: D7b9 = V.H = D      H.H = C-Eb-F#-A   (Her brukes en mørkere og akksentert bass for å beholde grunntonen D i de to påfølgende voicingene.
 • Takt 46 slag 3 og 4: Upper Strcture Voicinger fra altertert skala som er paralell fluttet. Den første er Bbdur i 2 omvending over Ters og Septim. Den andre er Ab dur i 2 omvending over b-3 og b6. Den andre voicingen låter ikke veldig bra alene da den ikke har med verken grunntonen eller tersen i akkorden.

Thats is for now! Sikkert 100 skrivefeil!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s