4-chords

Hva er 4-chords:

Idag skal se på en av de mest basic akkordrekkene som brukes i pop-musikken; nemlig 4-chords rekken. Den passerer seg på 4 akkorder som går etter hverandre og som repeteres i store deler eller hele sanger. Akkordrekken består av trinnene: 6moll, 4, 1, og 5

C-dur blir det da Am, F, C, G.

Diatinikk

Omvendinger for høyre hånd:

En av de enkleste måten å spille disse akkordene etter hverandre er å benytte ulike omvendinger på akkordene slik at overgangene blir så små som mulig.Jeg bruker ofte disse omvendingene: A-moll er i Grunnstilling, F akkorden i 1.omvending, C akkorden i 2.omvending og G akkorden i Grunnstilling.

  • Skjermbilde 2013-11-04 kl. 14.42.25Fra Am til F: går den øverste tonen et trinn opp.
  • Fra F til C: går den nederste og øverste et trinn ned.
  • Fra C til G:går den øverste og midtereste et trinn ned.
  • Fra G til Am: går alle tonene et trinn opp.

Akkordene skal spilles en oktav mørkere enn notert.

Fingerstilling:

Når man spiller akkordene i høyre hånd synes jeg det passer fint å bruke 1-2-4(tommel-peke og ringe finger) på Am og C
1-2-5 på F akkorden og 1-2-3 på G akkorden.

Omvendinger for venstre hånd:

Hvis man skal spille akkordene i venstre hånd samtidig som man spiller melodien synes jeg det er bedre å bruke disse omvendingene:Skjermbilde 2013-11-04 kl. 14.56.19

Am = 5-3-1
F     = 5-2-1
C     = 5-3-1
G     = 5-3-1

Akkordene skal spille 1 oktav mørkere enn det som er notert på notene.

Øv 4-chords i flere tonearter:

Etterhvert er det et mål å beherske denne akkordprogresjonen i flere tonearter. Da er det smart å se på transponering av akkordrekker. Det er da særdeles viktig å øve med de samme omvendinger som i C-dur slik at man ikke “jukser” og bare spiller de “vanskelige” akkkordene i grunnstilling.

Sanger å øve på:

Shattered

Shattered Tekst og Akkorder

21 guns

Live my Life.

Oversikt over 4-chords i de vanligste tonearter:

6moll         4                      1                      5

Am:              F                      C                       G

Em:              C                      G                       D

Hm:             G                       D                       A

Dm:              Bb                    F                       C

Gm:              Eb                     Bb                    F

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s