Transponering

Innledning:

Denne artikkelen ser hvordan vi bruker trinnananlyse som redskap for å transponere akkorder og melodi til andre tonearter.

Man bør ha kjennskap til kvintsirkelen, tonearter, dur/moll akkorder, intervaller, og grunnleggende noter før man jobber med dette temaet.

For de som vil lese mer om dette annbefaler jeg musikkteori.net som har mange interessante artikler på Norsk om emnet.

Trinnanalyse:

Før man transponerer en akkordrekke eller melodi er det viktig at man forstår akkordrekken eller melodien. Dette innebærer at alle tonene blir sett på iforhold til en grunntone og analysert deretter. Med akkorder bruker jeg dette utgangspunktet:

Trinnanalyse av akkorder C-Dur:Diatinikk

Her har alle akkordene som “passer inn” i C-dur fått analyse ut ifra kjønn (dur/moll) og rommertall utifra avstand fra grunntonen.  I eksempelet under har jeg analysert første 4 takter av melodien og akkordene i sangen: Puff The Magic Dragon.

Eks i C:

Eks 1

Jeg refererer til alle C-er som 1 uavhengig av oktav.

Oppgaven nå blir å transponere dette til f.eks F-Dur. Da må man først finne ut hvilke akkorder som passer i F-Dur og som samsvarer med trinnen i C-Dur.

Trinnanalyse av akkorder i F-dur:

F-dur

Her ser man at 1 er F, IIIm er Am, og IV er Bb. (F-dur har 1b for H). Melodien starter på grunntonen da blir F. 7trinnet er E, 5 trinnet er C etc…….

Transponeringen blir da slik:

Eks i F:

Puff-F

Øvingstips:

Mitt tips er å starte med helt enkle akkordrekker. Gjerne med 3 akkorder, også transponer de til tonearter som du er familiær med. Ta et element om gangen, og start gjerne med bare akkordene og spille alle i Grunnstilling. Husk: Du kan det ikke ordentlig før det sitter med metronomen.

Når jeg øvde på dette brukte jeg mye tid på å skrive ned akkordrekker på sanger etter trinn, også skrev jeg ned på eget ark de ulike toneartene. Jeg skrev også ned hvilken omvending jeg brukte på de ulike akkordene og var nøye med å bruke samme omvendinger i alle tonearter.

En gang skrev jeg ned Body and Soul i alle 12 tonearter med melodi og akkorder med penn og papir!

Senere skrev jeg ned Donna Lee med trinn (både melodi og akkord) og øvde melodien inn i alle 12 tonearter i 1/2 tempo.

Disse 2 oppgavene under er gode steder å starte. Ikke stress hvis du må skrive ned alt på et ark, og hvis den første transponeringen tar lang tid. Dette er et redskap som gjør deg sterk i teori, god som komponist, arrangør, og bak det akkustiske piano :).

Notelink:

Puff the magic dragon

Her er melodien notert etter statisk grunntone. Det vil si at hele melodien er trinnanalysert fra tonen C, som er sangens toneart.

Notelink:

Transponerings oppgave:

Her er melodien notert med flyttbar grunntone. Det vil si at melodien er trinnanalysert fra den akkorden som gjelder i den takten. Det er brukt benevnelsene tonika (1) , subdominant (4) , og dominant (5)  som er den klassiske måten å analysere trinnene på.

Det er også skrevet ut samme eksempel i D-dur under for å vise eksempelet i to tonearter.

Hæww fønn gau mææd!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s